Certifikace ISO

Certifikace ISO

Na jaře letošního roku proběhla u společnosti AZclean s.r.o. pravidelná recertifikace ISO.

Jedná se o recertifikaci normy ISO 9001:2016, která se dotýká systému managementu kvality.

Dále proběhla recertifikace normy ISO 14001:2016, která se vztahuje k environmentálnímu managementu pro poskytovatele služeb různých podnikatelských oborů. Environmentální management snižuje negativní dopady těchto činností na životní prostředí a jeho cílem je zlepšení životního prostředí.

Recertifikována byla také norma OHSAS 18001:2008. Jde o mezinárodně uznávanou certifikaci pro systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Certifikáty

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu jakosti (QMS) ve shodě s požadavky normy ISO 9001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systéme environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky normy ISO 14001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu BOZP (SMBOZP – OHSMS) ve shodě s požadavky normy OHSAS 18001

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč