Speciální ošetření podlahových krytin

Pokud chcete zachovat Vaše podlahy dlouhodobě v perfektním stavu je nutné podlahy ošetřit vhodnými prostředky.

Dle typů podlah zajišťujeme:

Linolea, PVC, Marmolea – každá podlaha z linolea, PVC nebo Marmolea potřebuje zajistit ochrannou vrstvu před rychlým opotřebením. Doporučujeme nanést ochranné vrstvy na podlahy - plastové emulze, polymery nebo metalických vosky. Nejenže takto ošetřená podlaha zajistí dlouhodobou funkčnost ale i estetické hledisko vysoký lesk.

Dlažby – Na nasákavé (pórovité podlahy) je vhodné použít vyplňovače pórů nebo impregnace. Zajistíme tím uzavření, nenasákavost a prokreslení struktury dlažby.

Mramor – krytsalizace je termochemické reakce, kde dochází působením tepla a chemického procesu k fázové přeměně krystalové mřížky. Tento proces zpevňuje materiál. Tím dochází k vytvrzení vrchní vrstvy kamene s vyšší odolností proti kyselým činidlům.