Společnost

Naše společnosti AZfacility s.r.o., AZclean s.r.o., a AZservices CZ s.r.o. jsou významnými českými poskytovateli služeb pro komerční objekty, průmyslové podniky a kancelářská centra.

Zaměřujeme se na poskytování komplexních i dílčích řešení, která jsou individuálně nastavena
podle potřeb našich klientů. 

Kromě řešení v oblasti facility managementu se naše společnosti prostřednictvím svých dceřiných společností specializují také na vlastní výkon jednotlivých facility služeb – jakými jsou úklidové služby, údržba venkovních ploch, bezpečnostní a recepční služby, podpůrné služby a v neposlední řadě zajišťujeme dodávky hygienických materiálů.

Široké portfolio služeb zabezpečujeme komplexně s využitím vlastních zdrojů jak personálních, tak také technických. Organizační struktura firem je nastavena na efektivním vedení jednotlivých poboček, které jsou na sobě provozně nezávislé.

Přesvědčte se i Vy…

Politika integrovaného systému managementu

Portfolio služeb je opravdu rozsáhlé

Úklidové služby

Úklidové služby

Nabízíme Vám komplexní úklidové služby jak pravidelné tak i jednorázové. Nabízíme průmyslové strojní čištění podlah, čištění technologických zařízení, mytí oken, čištění koberců, kolaudační úklidy apod. Sestavíme Vám úklidové služby na míru.
Více informací

Údržba venkovních ploch

Zajišťujeme údržbu travnatých ploch a zeleně, strojní zametání komunikací, chodníků, parkovišť a příjezdových cest, zimní údržbu venkovních ploch.
Více informací

Údržba venkovních ploch
Podpůrné služby

Podpůrné služby

Poskytujeme i další podpůrné služby zejména mytí nádobí a obsluhu myček, údržbu kávovarů, květinový servis, přípravu občerstvení, prádelenský servis apod.
Více informací

Hygienické materiály

Zabýváme se prodejem úklidových, hygienických a čisticích prostředků. Hygienický materiál jsme schopni Vám dodávat i samostatně bez zajištění úklidů, a to samotným doplňováním do jednotlivých zásobníků v budově nebo jako měsíční požadavek spotřeby hygienického materiálu do Vašeho meziskladu.
Více informací

Hygienické materiály

Certifikáty

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu jakosti (QMS) ve shodě s požadavky normy ISO 9001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systéme environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky normy ISO 14001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu BOZP (SMBOZP – OHSMS) ve shodě s požadavky normy OHSAS 18001

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč